Artykuły

Era wyzwań

Przed tegorocznymi maturzystami otwierają się nowe drzwi: drzwi Uniwersytetu. To szczególny moment zarówno dla tych, którzy w październiku dopiero rozpoczną wymarzone studia, jak i dla

Przeczytaj więcej »

16. Woman in Work Index 2022, https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html [dostęp: 8.04.2022 r.].

17. Za dr Anną Zarodą-Dąbrowską https://www.diversityhub.pl/ [dostęp: 8.04.2022 r.].

15. O nich w dalszej części raportu. O kompetencjach przekrojowych (transwersalnych) mówi między innymi Zin- tegrowana Strategia Umiejętności 2030 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa–dokument-przyjety-przez-rade-ministrow.

12. A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2008, Apr–Jun; 12(2 Pt 1): s. 587–597, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/ [dostęp: 11.04.2022 r.].

13. Za: Model kompetencji Noela Burcha, 1970.

11. Dane z badania przeprowadzonego między wrześniem 2021 a lutym 2022 roku na potrzeby tego raportu na próbie 451 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

10. Agenda 2030 – Ministerstwo Rozwoju i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/agenda-2030 [dostęp: 7.04.2022 r.].

9. Raport PARP, Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 10, 2021. Cytowany wyżej.

7. Np. firma jednego z ekspertów uczestniczących w badaniu: https://ecobean.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

8. Jednym z opracowań jest raport na ten temat przygotowany dla Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym: http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf [dostęp: 8.04.2022 r.].

7. Np. firma jednego z ekspertów uczestniczących w badaniu: https://ecobean.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

6. C. Newport, Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza, Studio EMKA, Warszawa 2018.

4. https://www.uo.uw.edu.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.]

3 . O VUCA można przeczytać tu: Człowiek w świecie VUCA (pwc.pl) Można spotkać się też z nowym terminem – BANI (akronim od: B – brittle, A – anxious, N – non-linear, I – Incomprehensible, który na fali covida zyskał na popularności. O nim można przeczytać tu https://thinkinsights.net/leadership/bani/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

2. Termin VUCA jest akronimem słów: volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność. Za: http://4hrsolutions.pl/pl/vuca/ [dostęp: 8.04.2022 r.].

1. Pokolenie Z – pokolenie ludzi urodzonych od końca lat 90. XX do początku lat 10. XXI – pokolenie internetowe, pierwsi ludzie dorastający w pełni scyfryzowanym społeczeństwie.

2. Termin VUCA jest akronimem słów: volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność. Za: http://4hrsolutions.pl/pl/vuca/ [dostęp: 8.04.2022 r.].