Raport: JustStart2
Studiując w świecie
niepewnego jutra:
perspektywy

Jak w opinii młodego pokolenia wygląda rynek pracy? Jakie są ich oczekiwania? Co chcą osiągnąć? Zastanawialiśmy się, jakie są ich strategie rozwoju i czy wiedzą, czego potrzebują, aby je zrealizować.

Przeczytaj najnowsze artykuły

Era wyzwań

Przed tegorocznymi maturzystami otwierają się nowe drzwi: drzwi Uniwersytetu. To szczególny moment zarówno dla tych, którzy w październiku dopiero rozpoczną wymarzone studia, jak i dla

Czytaj więcej »

JustStart2 raport końcowy, studiująac w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości

JustStart przedsiębiorczość studencka, czyli
raport o przedsiębiorczości studenckiej 2021

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie) znanego.
Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe