Czy czeka nas era braku autorytetów?

Kogo ceni pokolenie dzisiejszych studentów? Kto jest dla nich autorytetem?  Czy
w generacji Z w ogóle jest jeszcze miejsce dla tak archaicznych bytów? Odpowiedzi na te pytania szukają nie tylko psychologowie i socjologowie, ale również eksperci w biznesie oraz raporcie Inkubatora UW JustStart2. 

Spiżowy wzór

Młodzi chcą zmieniać świat i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość,
a jednocześnie czują strach przed wyrażaniem siebie i swoich przekonań, wynika
z badania JustStart2 zrealizowanego na grupie blisko 500 studentów. Nie jest więc zaskoczeniem, że przedstawiciele pokolenia Z zarówno w pracy, jak i w życiu, poszukują bezpiecznej przestrzeni. Chcą otaczać się ludźmi, przy których czują się swobodnie,
a jednocześnie mają szansę inspirować się i rozwijać. Pytanie brzmi: kim będzie taka osoba? Kim jest obecnie autorytet?

Czy to postać niedostępna i niedościgniona? A może to po prostu przyjaciel, postrzegany jako wzór do naśladowania? Słownik Języka Polskiego podaje, że jest to osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem i szacunkiem[1]. Antropolog prof. dr hab. Wojciech Burszta mówi natomiast, że autorytet to wzorzec, postać niedostępna, bohaterska, uważana za kogoś nie z tej ziemi[2].

Dawniej autorytetami były postaci religijne lub świeckie, często uniwersalne[3],
a co najważniejsze – nieodwoływalne. Dla pokoleń X i Y[4] był on zwykle jeden przez całe życie. Dr Iwo Zmyślony – ekspert raportu Inkubatora UW – odwołuje się do czasu swoich studiów, kiedy to profesorowie dzielili się nie tylko wiedzą, ale również poprzez swoją postawę dawali studentom i początkującym naukowcom ogromne wsparcie:

Robiłem bardzo trudne rzeczy z fascynującymi ludźmi (…). To była wspólnota wymagających ludzi, dla których najważniejszą rzeczą była ciekawość i nauka. Czułem, że ważne jest to, co robię i jeżeli robię to dobrze (…) to profesorowie
– właśnie autorytety – słuchały, zadawały pytania. Była rozmowa, były krytyczne uwagi, był szacunek.

To dzięki tej otwartości i zaufaniu, a także poleganiu na wiedzy profesorów, studenci poprzednich generacji mieli większą szansę na budowanie poczucia własnej wartości
i pewności siebie. Także wtedy, gdy sami nie mieli wystarczającej wiedzy w określonym obszarze. Czuli się jednak bezpiecznie, ponieważ mogli ufać autorytetom.

Zmiana

Z perspektywy pokolenia Z, czyli osób urodzonych po roku 1995, sytuacja się zmienia. Autorytety odchodzą do lamusa. A właściwie… często są zastępowane przez ekspertów. Jednak nie takich w rozumieniu XX-wiecznym, którzy zajmowali się wąskimi dziedzinami, a poza nimi ich wiedza w innych obszarach była ograniczona. Nawet doświadczeni i wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie są ciekawi świata i nie rozwijają się poza swoją dziedziną, nie zdobędą dziś uznania młodych. To właśnie dlatego dr Iwo Zmyślony podkreśla, że era autorytetów, czyli profesorów, których dorobek całego życia zawodowego zaświadcza o ich kompetencjach, kończy się na naszych oczach.

Pokolenie Z ma odwagę podważać opinie swoich nauczycieli. Podejmować dyskusję. Pytać.  Współcześni studenci mają nieporównywalnie lepszy dostęp do wiedzy, nawet w porównaniu do ich o kilka lat starszych kolegów, dlatego zadają pytania, szukają odpowiedzi i analizują je, nie przyjmując machinalnie wszystkiego, co usłyszą z ust ekspertów. Takie podejście – zdaniem doktora Zmyślonego – jest cenne, gdyż stanowi element poszukiwania i tym samym rozwoju. Jednocześnie, to wyzwanie dla dydaktyków, którzy przez lata przywykli, że studenci uznają za pewnik wszystko to, co mówią. Dla części z nich stanowi to bodziec, aby się zmieniać, rozwijać i nabywać nowe kompetencje. Dla innych może być wyzwaniem.

Na wyciągnięcie smartphone ‘a

Pokolenie Z ma zdecydowanie bliższy kontakt z ekspertami niż wcześniejsze generacje. Obecnie, dzięki dostępowi do Internetu i mediom społecznościowym, są oni osiągalni, otwarci – na wyciągnięcie ręki. Przykład? Chociażby były minister finansów dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH, który jest aktywny w mediach społecznościowych
– Facebooku i Twitterze.

Rozwój technologii sprawił, że wszyscy użytkownicy Internetu mogą komentować to, co udostępniają uniwersalne autorytety. Sprzyja to demokratyzacji. Zachęca do dyskusji. Jednocześnie może rodzić dezinformację. Dlaczego? Młodzi, często wciąż niedoświadczeni i zdobywający wiedzę, niejednokrotnie podważają opinie osób, które dotąd miały przywilej jednostronnego komentowania świata. To sytuacja trudna dla dotychczasowych autorytetów. Jednak dla Pokolenia Z właśnie młodzi komentujący, którzy są im bliżsi i z którymi się identyfikują, są bardziej wiarygodni niż osoby, za którymi stoi nauka i lata doświadczeń.

Dr Maciej Kawecki, ekspert w raporcie JustStart2, który jako prorektor ds. innowacji i współpracy w Wyższej Szkole Bankowej ma na co dzień kontakt ze studentami, zwraca uwagę na zmieniający się charakter relacji między wykładowcami a studentami. Pokolenie Z nie ma oporów, by domagać się wysłuchania. A swoją opinią jest gotowe zwracać uwagę – na siebie i innych.

Studenci są bardziej roszczeniowi – mówi dr Kawecki i wyjaśnia – Ja np. ze swoich studiów nie pamiętam, żebym jako student pisał do prorektora maila, podpisując się imieniem i nazwiskiem, mówiąc o tym, że wykładowca nie realizuje swojej umowy: bo się spóźnia na zajęcia, bo sprawdza kolokwia później.  Dla mnie była to rzecz wręcz niewyobrażalna. A dzisiaj ja odbieram codziennie takiego maila.

Rodzina, przyjaciele i … blogerzy

Kto zatem jest dla Pokolenia Z autorytetem? Gdzie młodzi szukają osób, które ich inspirują? Blisko. To często ich przyjaciele i rodzina, czyli osoby, które znają ich problemy, ale również rozpoznawani użytkownicy z Internetu, których znają z Instagrama czy TikToka. Jak wynika z raportu Inkubatora UW JustStart2 także blogerzy i trendsetterzy są dla młodych ludzi autorytetami. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ autorytet musi mieć wiedzę płynącą z doświadczenia oraz umiejętność przekazania jej, czyli dotarcia do młodego odbiorcy za pośrednictwem odpowiednich kanałów, np. YouTube. Tam o uznaniu świadczy mniej treść przekazu, a bardziej liczba wyświetleń oraz subskrypcji.  Z opinią takich autorytetów młodzi się liczą. Z badania JustStart2 również wynika, że rola autorytetu się zmienia. Jest to postać bardziej dostępna. Jej obecność i rady wspierają młodego człowieka w codziennym życiu. Widać to także w innym badaniu prowadzonym przez Ośrodek Ewaluacji dla Inkubatora UW[5], z którego wynika, że autorytetami dla młodych ludzi zdecydowanie częściej są tzw. zwykli ludzie – osoby, które znają i najbliżsi. Takie autorytety są dla pokolenia Z bardziej wiarygodne niż postacie religijne, historyczne czy odległe kulturowo, zawodowo i mentalnie.

Drogi dojścia do wiedzy

Pokolenie Z nie oczekuje stałości ze strony świata. Studenci przyzwyczaili się do otaczającej ich zmienności. Nie powinien więc dziwić fakt, że zmieniają się również wzorce i autorytety. Znacznie większym zaskoczeniem może być wręcz jeden niezmienny przez całe życie autorytet – o ile znajdziemy jeszcze taki wśród respondentów.

Mnogość wzorców, jakimi mogą kierować się studenci, wpływa również na różnorodność dróg, jakie obierają w życiu zawodowym i edukacji, a także ścieżek, którymi mogą dotrzeć do tego samego celu.  Wykształcenie formalne, czyli studia na uczelni i wiedza pozyskiwana od wykładowców i dydaktyków, nie jest już jedynym sposobem na rozwój i podnoszenie kwalifikacji. W niektórych dziedzinach, chociażby tych związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych i nowymi technologiami, zdecydowanie częściej autorytetem może być osoba, która sama założyła firmę oraz zmierzyła się w niej z różnymi wyzwaniami, niż ekspert-teoretyk, który opiera swoją wiedzę na badaniach i literaturze, a nie problemach rozwiązanych w praktyce. Pokolenie Z takie niespójności wyczuwa od razu.

Generacja Z ceni i szuka autorytetów. Wśród współczesnych studentów znajdziemy również i takich, którzy są autorytetami – dla swoich kolegów lub obserwatorów. W końcu, niezależnie od obranej drogi, najważniejsze jest osiągnięcie celu. A celem jest przecież szczęście i możliwość bezpiecznego wyrażania siebie. Tak przynajmniej wynika z raportu Inkubatora UW.


[1] https://wsjp.pl/haslo/do_druku/5808/autorytet / https://sjp.pl/autorytet

[2] https://web.swps.pl/strefa-kultur/artykuly/418-kultura/17063-zmierzch-bogow?dt=1658238595294

[3] O uniwersalności autorytetów można przeczytać np. tu Por np. B. Tuziak AUTORYTET JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE. WYMIAR LOKALNY, Uniwersytet Rzeszowski, STUDIA SOCJOLOGICZNE 2010, 2 (197)

[4] Pokolenie X – urodzeni między rokiem 1964 a 1983, pokolenie Y – urodzeni między rokiem 1984 a 1995

[5] Raport Just Start1. Przedsiębiorczość studencka, czyli…. https://iuw.edu.pl/media/filer_public/52/e6/52e667f7-da21-4e46-a113-e9bf9e3b23be/juststart_raport.pdf

Więcej artykułów

Era wyzwań

Przed tegorocznymi maturzystami otwierają się nowe drzwi: drzwi Uniwersytetu. To szczególny moment zarówno dla tych, którzy w październiku dopiero rozpoczną wymarzone studia, jak i dla

Przeczytaj więcej »

16. Woman in Work Index 2022, https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html [dostęp: 8.04.2022 r.].

17. Za dr Anną Zarodą-Dąbrowską https://www.diversityhub.pl/ [dostęp: 8.04.2022 r.].

15. O nich w dalszej części raportu. O kompetencjach przekrojowych (transwersalnych) mówi między innymi Zin- tegrowana Strategia Umiejętności 2030 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa–dokument-przyjety-przez-rade-ministrow.

12. A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2008, Apr–Jun; 12(2 Pt 1): s. 587–597, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/ [dostęp: 11.04.2022 r.].

13. Za: Model kompetencji Noela Burcha, 1970.

11. Dane z badania przeprowadzonego między wrześniem 2021 a lutym 2022 roku na potrzeby tego raportu na próbie 451 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

10. Agenda 2030 – Ministerstwo Rozwoju i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/agenda-2030 [dostęp: 7.04.2022 r.].

9. Raport PARP, Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 10, 2021. Cytowany wyżej.

7. Np. firma jednego z ekspertów uczestniczących w badaniu: https://ecobean.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

8. Jednym z opracowań jest raport na ten temat przygotowany dla Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym: http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf [dostęp: 8.04.2022 r.].

7. Np. firma jednego z ekspertów uczestniczących w badaniu: https://ecobean.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

6. C. Newport, Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza, Studio EMKA, Warszawa 2018.

4. https://www.uo.uw.edu.pl/ [dostęp: 7.04.2022 r.]

3 . O VUCA można przeczytać tu: Człowiek w świecie VUCA (pwc.pl) Można spotkać się też z nowym terminem – BANI (akronim od: B – brittle, A – anxious, N – non-linear, I – Incomprehensible, który na fali covida zyskał na popularności. O nim można przeczytać tu https://thinkinsights.net/leadership/bani/ [dostęp: 7.04.2022 r.].

2. Termin VUCA jest akronimem słów: volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność. Za: http://4hrsolutions.pl/pl/vuca/ [dostęp: 8.04.2022 r.].

1. Pokolenie Z – pokolenie ludzi urodzonych od końca lat 90. XX do początku lat 10. XXI – pokolenie internetowe, pierwsi ludzie dorastający w pełni scyfryzowanym społeczeństwie.

2. Termin VUCA jest akronimem słów: volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność. Za: http://4hrsolutions.pl/pl/vuca/ [dostęp: 8.04.2022 r.].