Nota metodologiczna

Badanie zrealizował Ośrodek Ewaluacji między wrześniem 2021 a lutym 2022 roku.
Raport przygotowano na podstawie następujących danych:

  • Studenci UW i WUM
  • n = 489
  • 11.2021 – 01.2022
  • Studenci UW
  • 2 FGI eksploracyjne w październiku 2021
  • 1 FGI wyjaśniający w styczniu 2022
  • 4 IDI z ekspertami edukacji 
  • 4 IDI z ekspertami od trendów
  • 4 IDI z ekspertami z branż przyszłości hitech, e-commerce, femtech
  • Raporty branżowe oraz literatura fachowa zgodnie z przypisami w rozdziałach